מתמטיקה לחט"ב

ששת הקבצים הראשונים הרצ"ב הם תוכנית הלימודים במתמטיקה לחטיבת הבינים, כפי שנקבעה על ידי ועדת התוכנית בתשס"ח.

בסוף הקובץ הששי נספח על מערכת המושגים לאלגברה

הקובץ האחרון מציע דרך פעולה אפשרית התואמת את החלטתה של ועדת המקצוע על התוכנית "המתוקנת" לכתות ז ח .

לטיפול יותר נרחב בנושאי הגיאומטריה פנה לעמוד  "גיאומטריה לחטיבת הביניים" . הפניה אליו על ידי הקשה מתאימה בתחתית עמוד זה.